Pôžičky so záznamom v registri

Stop, nemáme záujemVlastným alebo niečím iným pochybením ste zistili, že máte zápis v zozname dlžníkov bankových alebo nebankových spoločností? Finančnú pomoc, hoc aj menšiu, potrebujete opäť, ale kvôli nesplneniu čistého bankového štítu je to nemožné? Netreba hneď vešať hlavu. Na trhu sú niektoré nebankové ponuky, ktoré vám pôžičky poskytnú aj so záznamom v registri dlžníkov. Pri nižších sumách sú dokonca výrazne v prospech iných kategórií žiadateľov, ktorí sú znevýhodňovaní iným spôsobom, napr. sú bez zamestnania. V rámci článku vám tento produkt priblížime do takej miery, aby ste si už nemuseli klásť viac otázok.

Pôžičky so záznamom v registri sú ojedinelým, ale existujúcim javom. Niektorí žiadatelia si uvedomujú, že majú zápis, ale neuvedomujú si, že jednotlivé spoločnosti medzi sebou komunikujú. Tou komunikáciou sú práve registre, ktorých je na Slovensku viac, v dnešnej dobe sú 4 hlavné. Zoskupujú klientov bankových, ale aj nebankových spoločností a každá oficiálna inštitúcia tohto typu doňho môže nahliadnuť.

Získateľné jedine v nebankovej spoločnosti

Žiadať o bankové pôžičky so záznamom v registri by určite neskončilo úspešne. Nielen pri vysokých sumách, ale aj pri nižších. Zápis spoločnosť upozorňuje, aby bola obozretnejšia, pretože ste svoj predchádzajúci záväzok nezvládli. A môže sa to stať znovu. Preto, ak nechcú riskovať problémových zákazníkov, od ktorých by sumy bolo potrebné vymáhať súdnou cestou, radšej ich zo zoznamu potenciálnych klientov vylúčia. Netreba im to zazlievať. Každý z nás by to bral podobne. Nikto nepožičia vyššie sumy niekomu, o kom vie, že by mu to nevrátil.

Výnimkou sú nebankové spoločnosti, ktoré vám viac menej bez problémov poskytnú pôžičky. Tu je nutné zdôrazniť, že nie každá inštitúcia tohto typu poskytne finančnú pomoc bez nahliadania do tejto čiernej knihy. Pri vyšších sumách alebo pri známejších spoločnostiach už tak ľahko so zápisom neprejdete. Nie príliš pozitívnou správou pre žiadateľov pôžičiek so záznamom v registri je aj to, že množstvo ich poskytovateľov stále klesá. Je to jednak kvôli obozretnosti a jednak kvôli zákonom. Na Slovensku sú však aj zahraniční poskytovatelia, ktorí sa našim zákonom vedia vyhnúť a tým aj vedia umožniť pomoc ľuďom so zápisom.

Nemožno však dôverovať každému poskytovateľovi pôžičiek so záznamom v registri, ktorého objavíte. Napriek tomu, že podmienky sa sprísňujú, na trhu môžu byť stále aj úžerníci, prípadne doposiaľ neodhalené úžernícke spoločnosti. Pokiaľ ide o slovenské firmy, uistiť sa o ich čestnosti môžete na stránke Národnej banky Slovenska. Tá totiž udeľuje licencie tým spoločnostiam, ktoré sa riadia jej zákonmi a ich porušenie by pre nich malo veľký finančný a možno aj ruinujúci dopad.

Iným spôsobom ako získať pôžičky so záznamom v registri, je požičať si od súkromníka na zmenku. Keďže nejde o oficiálnu inštitúciu, nemá právo študovať tieto čierne knihy bankových a nebankových spoločností. Výsledkom toho môže byť vyššia úroková sadzba alebo prísnejšie podmienky v inom zmysle.

500 eurové pôžičky pre žiadateľov so záznamom v registri

Register neplatičovMedzi hlavnými otázkami žiadateľov o tento typ produktu sa nachádza aj to, koľko eur môžu v nebankových spoločnostiach žiadať. Vo všeobecnosti je maximum 500 eur, ktoré vám v súčasnosti za najvýhodnejších podmienok poskytne Minipôžička. Nielenže pôžičky od nich môžete získať aj so záznamom v registri, ale prídu vám do 24 hodín od požiadania. Plusom je aj to, že dostupné sú aj pre nezamestnaných dôchodcov, ženy na materskej, študentov či inú kategóriu poberajúcu aspoň nejaký príspevok. Finančnú pomoc ihneď pre tieto kategórie poskytuje aj Pôžičkomat.

Ak by ste mali za tejto podmienky záujem o vyššie sumy, bude to problematické, aj keď nie nemožné. Podobne ako pri pôžičkách na zmenku, tak aj pri vyšších sumách so záznamom v registri si nebankoví poskytovatelia môžu klásť náročnejšie podmienky. Napr. založenie nehnuteľnosti (ako v banke), vyšší úrok, ručenie treťou osobou atď. Podmienky každého poskytovateľa, ako aj jeho serióznosť je potrebné si overovať, hlavne pre vaše dobro. Po podpísaní zmluvy a prevzatí peňazí je už všetko záväzné. I keď v špeciálnych prípadoch sa od zmluvy dá odstúpiť.

Dokedy splatiť?

Bodom úrazu pri pôžičkách so záznamom v registri, ktoré je možné získať skoro ihneď, býva doba splatnosti. Pri sumách do 500 eur je to väčšinou 30 dní. Niekde sa stretnete s kratšou lehotou, no v súčasnosti s dlhšou dobou určite nie. Od toho, za akú dobu sa požičanú sumu rozhodnete splatiť, sa odvíja aj úroková sadzba. Čím kratšiu dobu splatenia si zvolíte, tým je nižšia a rozdiel v splatenej a požičanej čiastke môžu byť vyjadrený aj v desiatkach eur. Pôžičky dostupné so záznamom v registri môžu ponúkať maximálne 30%-ný úrok.

Ak si plánujete požičať akúkoľvek sumu za akýchkoľvek podmienok, dbajte na včasné splatenie dlhu, prípadne splátky. Za omeškanie sa totiž účtujú penále buď formou fixného poplatku, zaplatenia nejakého percenta z dlžnej sumy alebo formou zvýšeného úroku. Či už peniaze čerpáte z pôžičky so záznamom v registri alebo bez neho a zistíte, že sumu včas nezaplatíte, upovedomte o tom poskytovateľa. Ten bude vedieť, že ste zodpovedný a takto bude možné buď predĺžiť dobu splatnosti alebo možno aj rozdelenie sumy do niekoľkých splátok. Všetko ale závisí od konkrétnych spoločností…

Pre vaše dobro jedna rada na záver… O pôžičky so záznamom v registri žiadajte len vtedy, ak už teraz viete, že ich budete môcť splatiť. Nakoľko máte zápis, v minulosti ste túto úvahu pravdepodobne podcenili, čo z vás urobilo nedôveryhodného zákazníka.

Leave a Comment.