Najvýhodnejšie PZP

Golf na cesteMáte vodičský preukaz dlhšiu alebo kratšiu dobu? Jazdíte pravidelne alebo aspoň sporadicky? To sú otázky, ktoré však neovplyvňujú fakt, že PZP na vašom vozidle musíte mať uzatvorené. Mnohí totiž veria tomu, že ak o nejakom nariadení nevedia, tak sa z toho ľahko vyvlečú. Nie je to pravda, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje. V tomto konkrétnom prípade to môže mať za následok nielen vysokú pokutu, ale finančnú ujmu na celú váš život. Ako je to možné, sa dozviete v texte. Ak sa v tejto oblasti veľmi neorientujete, tento článok vám bude určite nápomocný, pretože sa bude venovať základným informáciám. Rovnako vám poradí fakt, že práve to najvýhodnejšie PZP na trhu nájdete online. A aj to, ako si zmeniť poisťovňu PZP na Uzavripzp.

Čo je to za službu?

PZP, je zákonom stanovené nariadenie, ktoré sa týka každého majiteľa vozidla. To, o aké vozidlá konkrétne ide, si povieme nižšie. Teraz si však o ňom povedzme niečo všeobecnejšie. Zákonodarcovia sa rozhodli tento produkt resp. službu zakomponovať do nariadení hlavne kvôli problémom, ktoré na cestách vznikali. Išlo konkrétne o to, že nebolo možné určiť vinníka, nechcel sa priznať prípadne z miesta škodovej udalosti utiekol. Väčšinou to bolo pre to, že sa bál, že keď zodpovednosť prevezme na seba,  spôsobenú škodu bude musieť zaplatiť.

Poistenie auta, ktoré si riadne v poisťovni zaobstaráte, má pre vás len plusy. Pri škodovej udalosti preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovým vozidlom práve poisťovňa. Či už ste niekomu poškrabali auto pri parkovaní ale spôsobili inú udalosť, škody preplatí vaša poisťovňa. Dôležité však je sa s poškodeným spojiť, spísať zápisnicu o tejto udalosti a vec nahlási pôvodca škody svojej poisťovni. Tá bude následne veci riešiť s poškodeným prípadne s jeho poisťovňou.

Aké vozidlá spadajú pod toto nariadenie?

Skoro všetky. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje ako na motorové, tak aj na niektoré nemotorové vozidlá vstupujúce do cestnej premávky. Či už vlastníte auto, dodávku, motocykel, autobus, kamión, pracovný stroj, vysokozdvižný vozík či rôzne prípojné nemotorové vozidlá nezabúdajte na túto povinnosť. Takisto nie je pravidlo, že ide len o vozidla s evidenčným číslom, pretože niektoré ho nepotrebujú. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že sa PZP aplikuje na vozidlá s povinnou technickou kontrolou.

Kalkulačka na porovnanie a najvýhodnejšie PZP

Najvýhodnejšie PZPTo najlacnejšie a najvýhodnejšie PZP môžete získať rýchlo vďaka porovnaniu ponúk pomocou online kalkulačky. Po vypísaní niektorých údajov môžete mať už do niekoľkých sekúnd zobrazené vaše možnosti. Porovnávať sa nebude len jedna, dve či tri ponuky, ale hneď niekoľko. A len tie najlepšie hodnotené poisťovne ako napr.:

Čo však do formulára napísať?

Na zistenie toho najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia je potrebné porovnanie ponúk, ktoré si urobíte vypísaním formulára. Doňho je potrebné zadať niektoré technické parametre vozidla, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze. Ale aj niektoré údaje o samotnom majiteľovi vozidla, či napr.

  • či už spôsobil nejakú škodovú udalosť,
  • v akom okrese žije,
  • kedy získal vodičské oprávnenie atď.

Nič zo zadaného nebude nijak zneužité. Využije sa to len na nezáväzné a bezplatné porovnanie a zistenie toho najlacnejšieho zákonného poistenia. A to aj také, ktoré kryje škody spôsobené zverou.

Výsledok: ušetrený čas a peniaze

To, že sa vám porovnanie online na zistenie toho najvýhodnejšieho poistenia auta oplatí, dosvedčujú hneď dva fakty. A síce, že značne ušetríte čas a peniaze. Kalkulačka vám ušetrí aj hodiny času, ktoré by ste ináč trávili v rôznych pobočkách poisťovní zisťovaním ich ponúk. Tým, že vám urobí porovnanie rýchlo a presne, už nemusíte zbytočne strácať čas. Okrem tejto úspory značne ušetríte aj vaše financie. Výsledky budú zobrazené s presnými cenami PZP, takže to najvýhodnejšie len tak neprejdete. Uvidíte, že rozdiely môžu byť vyčíslené až v stovkách eur. Kalkulačka sa dá využiť na všetky vozidlá.

Ak ste si to najvýhodnejšie poistenie auta vybrali, môžete oňho okamžite požiadať, a to klikom na danú ponuku. Doplníte ešte niektoré údaje a na mail dostanete dočasnú zelenú kartu aj s inými dokumentmi. So zaplatením poistného si dajte načas, aby sa nestalo, že vám zabezpečenie vozidla zanikne. Takisto si dočasnú kartu z mailu vytlačte, pretože slúži ako náhrada za originál zelenú kartu, ktorá vám bude doručená po zaplatení poistného.

Porušenie zákona = pokuta

Ako iste viete, ak porušíte zákon, bude to mať na vás dopad. Niekedy odňatím slobody, niekedy „len“ finančnou pokutou. To isté platí aj pre zákonné poistenie, na ktoré si policajti pri kontrolách vozidiel dávajú pozor. Ak sa zelenou kartou nepreukážete resp. bude neplatná, pravdepodobne odídete odľahčený o niekoľko sto eur. V inom prípade sa vec môže dostať až pred Právnickú kanceláriu, ktorá vám nadelí 3 330 eurovú pokutu. Takúto pokutu môžete dostať aj 2 roky po tom, čo ste jazdili bez platného zabezpečenia vozidla. Preto si platnosť tohto dokumentu poriadne kontrolujte.

Ak bez PZP na vašom vozidle spôsobíte dopravnú nehodu, bude to mať na vás väčší dopad. Nielen po finančnej, ale aj po psychickej stránke. Hlavne preto, že všetky spôsobené škody hradíte z vlastného vrecka. To sa netýka len materiálneho hľadiska, ale aj zdravotného. Ak niekomu spôsobíte smrť alebo trvalé následky, sankcie sa pohybujú až v miliónoch eur.

V článku ste sa mohli dozvedieť, kde zohnať to najlacnejšie PZP, no ak chcete poznať aj iný názor, prečítajte si tento článok.

Leave a Comment.